CHV-training maart 2018

Op 13 maart 2018 geven Jeroen Jochems en Franjola van Hellemond een CHV-training bij VANWAARDE.

CHV-training
Naast de bekende Bedrijfshulpverlening (BHV) training waarbij medewerkers leren om hulp te verlenen bij incidenten is er ook de CHV-training. Bij de Collectiehulpverlening worden werknemers en vrijwilligers van onder andere musea en archieven getraind om correct te handelen bij calamiteiten waarbij de collectie in gevaar komt.

De training
Tijdens de training bespreken Jeroen Jochems en Franjola van Hellemond praktijkvoorbeelden, delen ervaringen uit en hebben het over bestaande calamiteitenplannen. Als die er zijn. Want in de praktijk blijken deze bij veel organisaties te ontbreken of niet volledig. Vervolgens gaan deelnemers oefenen met een ‘table top’. Met een maquette van een museum of archief worden situaties nagebootst. Op die manier komen deelnemers erachter tegen welke problemen ze aanlopen in het geval van een calamiteit. Die problemen hebben vaak met bereikbaarheid te maken. Wie moet er gebeld worden en staat diegene paraat?

Asbest
Jeroen Jochems heeft als directeur van VANWAARDE de nodige calamiteiten meegemaakt. “Er was een grote brand bij iemand met een collectie oude auto’s, karts en een enorm fotoarchief van Formule 1. Toen bleek dat het dak uit asbest bestond, mochten wij niet naar binnen. Dan sta je voor het blok. Wij mogen geen asbest verwijderen en de asbestverwijdering weet niet hoe ze een waardevolle collectie op de juiste manier moeten verwijderen. Toch hebben we uiteindelijk 15.000 foto’s weten te redden, ondanks de volledig gesmolten stalen kasten. Een bijzondere calamiteit!”

Inschrijven?
Op 13 maart vindt de volgende CHV-training plaats. Om u in te schrijven of voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@vanwaarde.eu.