Een schoon archief met schimmelpreventie

Begin het nieuwe jaar fris en zorg ervoor dat schimmels geen kans krijgen in het archief. Schimmels kunnen een groot probleem worden in archieven omdat ze zich snel verspreiden en dan schade aan een groot deel van de collectie veroorzaken. Zodra schimmelproblemen zijn ontstaan, kost het bestrijden ervan vaak veel tijd en geld. Ook betekenen schimmelproblemen vaak dat de bewaaromstandigheden niet optimaal zijn. De kans op herhaling is na bestrijding dan ook groot.

Geïntegreerde bestrijding
Om de kans op schimmels te verkleinen is het raadzaam om gebruik te maken van geïntegreerde bestrijding. Een strategie die uit de volgende stappen bestaat: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken, bestrijden. Het programma gaat uit van preventieve maatregelen en controle. Bestrijdingsmiddelen worden zo min mogelijk ingezet.

Hoewel geïntegreerde bestrijding in eerste instantie extra werk met zich mee lijkt te brengen, zorgt het op de langere termijn voor minder kosten, geen grote tijdsinvestering in bestrijding en een gezonde werkomgeving voor het archiefpersoneel.

Preventie
Hoe zorg je ervoor dat schimmels geen kans krijgen? We zetten een aantal basisregels op een rij.

  • Het archief moet schoon en stofvrij zijn.
  • Voldoende ventilatie. Vervang en controleer filters regelmatig.
  • Controleer binnenkomend archiefmateriaal op schimmelgroei en ongedierte.
  • Verplaats besmet of verdacht materiaal een andere ruimte, bij voorkeur een quarantaineruimte.
  • Monitoring klimaat RV en temperatuur.
  • Inspecteer de ruimte regelmatig en steekproefsgewijs de archiefstukken.
  • Achterhaal bij schimmel de oorzaak en ga na of de schimmel actief is.
  • Bestrijd archiefstukken die besmet zijn.

In het geval van schimmels in archieven geldt: liever preventief maatregelen nemen dan bestrijden.

Twijfel je over schimmelproblemen in het archief? Neem voor advies of informatie dan contact op met VANWAARDE.