Periodieke depotinspectie

Om er voor te zorgen dat uw waardevolle documenten nog jarenlang geraadpleegd kunnen worden, is het belangrijk dat de bewaaromstandigheden in de archiefbewaarplaats optimaal zijn. Overal in de lucht bevinden zich schimmels, ook in archieven. Het is echter zaak om de hoeveelheid actieve schimmelsporen beperkt te houden in een archiefbewaarplaats. Regelmatige en nauwkeurige inspectie van uw archieven en hun bewaarplaats is dan ook van essentieel belang om problemen met schimmel en/of ongedierte snel te detecteren. Zo kan, indien nodig, direct actie worden ondernomen.

Diverse archiefinstellingen laten hun archief periodiek inspecteren door VANWAARDE. Het verrichten van kiemgetalmetingen vormt een belangrijk onderdeel van een dergelijke inspectie. Schimmels planten zich namelijk voort via sporen, welke door de lucht worden verspreid. Wanneer de omstandigheden voor sporen geschikt zijn zullen ze schimmel vormen. Door uitvoering van kiemgetalmetingen kan het aantal sporen (Kolomie Vormende Eenheden=KVE) in de lucht worden gemeten en kan middels bestrijding voorkomen worden dat sporen zich tot schimmel ontwikkelen.

Ook geïnteresseerd in een periodieke depotinspectie? Stuur voor meer informatie of een vrijblijvend voorstel een bericht naar info@vanwaarde.eu of bel ons op 055-5423147.